Home » The Accident Compensation Corporation (ACC) – Úrazové pojištění na Novém Zélandu

The Accident Compensation Corporation (ACC) – Úrazové pojištění na Novém Zélandu

ACC - úrazové pojištění na Novém Zélandu
5/5 - (1 vote)

Před cestou na Nový Zéland a volbou varianty cestovního pojištění byste se měli seznámit s The Accident Compensation Corporation (ACC) – jednodušeně řečeno úrazovým pojištěním na Novém Zélandu.

Každý, kdo je na Novém Zélandu, je totiž tímto pojištěním automaticky kryt:
– bez ohledu na to, co dělá, nebo kde je, když je zraněn
– bez ohledu na to, jak ke zranění došlo, i když jste ke zranění přispěli sami
– bez ohledu na věk nebo zda pracujete či nepracujete

Jaká zranění jsou například kryta?

Rány, tržné rány, podvrtnutí, natažení, zlomeniny, vykloubení a pracovní úrazy, jako je ztráta sluchu. Většina fyzických zranění je zahrnuta, pokud je způsobena:

– nehodou
– stavem, který vznikne postupně kvůli práci(například ztráta sluchu)
– lékařským ošetřením
– sexuálním napadením nebo zneužitím

Existuje zvláštní definice „újmy“ v zákoně o kompenzaci nehod (AC), což je zákon, kterým se ACC musí řídit při posuzování žádostí o nároky a pomoc.

ACC Vás odškodní, pokud jste utrpěli zranění, které spočívá ve:

– fyzickém zranění
– duševní újmě utrpěné v důsledku úrazu
– duševní újmě způsobené kvůli určitým trestným činům(například znásilnění)
– poškození (kromě opotřebení nebo odtržení) na zubních protézách, nebo protézách, které nahrazují část lidského těla
– úmrtí v důsledku úrazu.

Fyzické zranění mohou zahrnovat:

– rány, tržné rány, pohmožděniny
– popáleniny
– výrony
– zlomeniny, amputace nebo vykloubení
– poškození zubní protézy nebo protézy
– s prací související postupný proces zranění, jako je zánět šlach a hluchota způsobená hlukem při práci, infekce nebo nemoci způsobené v práci tím, že vykonáte určitý úkol
– slepota
– otrávení
– udušení
– ztráta vědomí
– cizí těleso v oku.

Předpokladem uznání nároku je skutečná škoda na těle, nikoliv jen diagnóza bolesti.

ACC se nevztahuje na:
– nemoc
– stres, deprese či jiné emocionální problémy (ty mohou být zahrnuty, pokud jsou přímým důsledkem úrazu nebo sexuálního zneužívání)
– úrazy spojené především se stárnutím. To znamená, že se nevztahuje na poranění zubů z běžného použití, atd.
– non-traumatické kýly (např. z kašlání nebo kýchání, nebo nepřímo v důsledku traumatu)
– zranění, které vznikají postupně a nevznikly z důvodu pracovního úkolu

Co zranění, které způsobí smrt?

ACC poskytuje finanční pomoc, pokud někdo zemře v důsledku nehody, nemoci nebo infekce související s prací, nebo lékařského ošetření.

Z čeho je financováno ACC ?

ACC má 4 hlavní zdroje příjmů:
1. zaměstnavatelé
2. zaměstantnci – i z vaší výplaty bude odváděna určitá část na ACC (cca 1,7 procenta)
3. vláda NZ
4. příspěvky z ceny benzínu a registračních poplatků aut

Převzato z: www.acc.co.nz, http://en.wikipedia.org/wiki/Accident_Compensation_Corporation

Rekapitulace na závěr a doporučení:

1. Pojištění ACC není klasické cestovní pojištění, tj nekryje například nemoc, krádež zavazadel.

2. Pojištění ACC Vám nemusí uznat jako veřejné zdravotní pojištění placené v jiné zemi po dobu více než 6 měsíců(protože to ani není veřejné zdravotní pojištění), po kterou se můžete zase odhlásit z veřejného zdravotního pojištění v ČR. V případě, že Vám ACC úředník zdravotní pojišťovny v ČR neuzná, tak budete muset celou nepokrytou dobu zpětně v ČR pojišťovně doplatit.

3. Podmínkou vstupu na Nový Zéland s WHS vízem je komerční zdravotní pojištění uzavřené na celý pobyt. Toto sice není obvykle při vstupu na Nový Zéland moc kontrolováno, ale může být důvodem k nevpuštění do země, pokud jeho vlastnictví neprokážete.

4. ACC nekryje repatriace do země odletu, ať už budete živí, či mrtví. Dále se u ACC můžete setkat se spoluúčastí na administrativních poplatcích u lékaře či v nemocnici(cca 15-50nzd) a za položky na receptu(5nzd/položka).

Využijte naší speciální nabídky cestovního pojištění na Nový Zéland se slevou a průvodcem Lonely Planet k vybraným pojistkám zdarma!

5/5 – (1 vote)